vrijdag, 19. september 2008 - 9:42

Gemeente Nieuwegein en horecaondernemers maken afspraken

Nieuwegein

donderdag is er overleg geweest tussen het college van B&W van Nieuwegein, de politie en de Nieuwegeinse horecaondernemers. Aanleiding voor het overleg waren gebeurtenissen in de afgelopen tijd in de Nieuwegeinse horeca waarbij leden van de Roma-groep waren betrokken. Bij veel ondernemers bestaat zorg over deze overlast. Het overleg heeft geleid tot de volgende concrete werkafspraken.

Op korte termijn vindt een grondige inventarisatie plaats onder alle Nieuwegeinse horecaondernemers met als doel precies boven water te krijgen welke problemen er zijn en hoe omvangrijk de problematiek is. De uitkomsten van deze inventarisatie vormen de basis voor een vervolggesprek dat over twee weken zal plaatsvinden. Daar worden dan afspraken gemaakt over een structurele aanpak van de problemen. De politie voert de komende tijd gericht toezicht op de horeca uit.
Provincie:
Tag(s):