maandag, 28. april 2008 - 15:36

Gemeente Noord-Beveland geslaagd voor zware ministeriele audit

Noord-Beveland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat elke 3 jaar de gemeentelijke basisadministratie (GBA) controleren (auditen).Deze controle (audit) wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat wordt aangewezen door de Minister. Onlangs is deze controle uitgevoerd bij Burgerzaken van de gemeente Noord-Beveland.

In de controle wordt met name onderzocht of de gemeente juist omgaat met de persoonsgegevens van inwoners, of de administratie correct wordt bijgehouden, of de privacywetgeving wordt nageleefd etc. Daarnaast dienen er diverse werkzaamheden te worden uitgevoerd om deze beveiliging in stand te houden. Hiervoor is een beveiligingshandboek van enkele centimeters dik dat uitgevoerd dient te worden.

De uiterste consequentie indien er een negatief resultaat wordt geconstateerd, is dat de gemeente de bevolkingsadministratie niet meer zelf mag uitvoeren. Gelukkig is dit niet aan de orde. Het resultaat mag er dus zijn, geslaagd! Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!
Provincie:
Tag(s):