dinsdag, 1. april 2008 - 19:50

Gemeente Noordenveld ontstemd over 1-aprilgrap

Noordenveld

Dinsdagmorgen bracht een inwoonster van de gemeente Noordenveld een brief bij het gemeentehuis, die op het eerste gezicht afkomstig leek te zijn van de gemeente Noordenveld. In de brief werd haar meegedeeld dat zij in verband met de Voorzieningen Wet ter ondersteuning van eenoudergezinnen in aanmerking komt voor een eenmalige uitkering van 635,00 euro. Met deze brief en een legitimatiebewijs zou ze zich morgen bij de balie van het gemeentehuis moeten vervoegen, waarna tot uitvoering van het besluit kan worden overgegaan.

De gemeente Noordenveld is ontstemd over deze brief, die is verstuurd naar een inwoonster die alleenstaande ouder is en dus behoort tot de doelgroep van de brief. Op de brief staat het logo van de gemeente en de briefindeling lijkt op het eerste gezicht veel op onze officiële huisstijl. De contactpersoon die wordt genoemd is een medewerker van de gemeente, zij het dat deze persoon bij een afdeling werkt die niets te maken heeft met uitkeringen.

De gemeente weet niet wie deze slechte 1-aprilgrap heeft bedacht en weet ook niet hoeveel van deze brieven zijn verstuurd.
Provincie:
Tag(s):