vrijdag, 18. april 2008 - 8:44

Gemeente onderzoekt initiatief scholen voor nieuwbouw

Winterswijk

De gemeente Winterswijk gaat op verzoek van een aantal schoolbesturen de mogelijkheden onderzoeken van een nieuwe schoolvoorziening aan de Pronsweg. Het gaat om gezamenlijke nieuwbouw voor de St. Josefschool, de Stegemanschool en Schaersvoorde.

Hierbij geldt als uitgangspunt dat ook bij een nieuwe, gezamenlijke huisvesting de eigen identiteit van de afzonderlijke scholen gewaarborgd blijft.

Het initiatief komt van de besturen van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland, het Christelijk College Schaersvoorde en de Stichting Openbaar en Primair Onderwijs Winterswijk. Zij hebben het college in een gezamenlijke brief gevraagd om mogelijkheden voor nieuwbouw verder te onderzoeken en uit te werken.

De afzonderlijke scholen kampen met ruimtegebrek en staan momenteel voor behoorlijke investeringen om de huidige gebouwen aan te passen aan de eisen van deze tijd. De St. Jozefschool kampt bovendien met verkeerskundige problemen die te maken hebben met de ligging en ontsluiting van de school.

De ontwikkeling van een gezamenlijk scholencomplex biedt de scholen de mogelijkheid om voorzieningen, zoals een sportvoorziening, gemeenschappelijk te gebruiken. Samenwerking met het cultureel centrum kan het complex daarnaast extra meerwaarde geven.

De scholen hebben overleg gepleegd met woningcorporatie De Woonplaats. In opdracht van de woningcorporatie is een studie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het terrein aan de Pronsweg voldoende ruimte biedt om de drie scholen en een sportvoorziening te huisvesten.

Het initiatief van de schoolbesturen sluit aan bij de wens van het college om kwalitatief goede en eigentijdse schoolvoorzieningen te realiseren. Op dit moment biedt de gemeentelijke begroting echter geen ruimte voor de extra kosten van een nieuwe schoolvoorziening. Het college onderzoekt daarom de financiële mogelijkheden en betrekken de voorstellen bij de opzet van de begroting voor 2009. Te zijner tijd zal de raadscommissie Burger & Samenleving de voorstellen behandelen.
Provincie:
Tag(s):