donderdag, 27. november 2008 - 10:06

Gemeente schrapt zeven vereiste vergunningen

De gemeente het Bildt heeft zeven vereiste vergunningen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geschrapt. Het gaat hier onder meer om de vergunning van straatfeesten en barbecues, alarminstallaties in gebouwen en het kappen van bomen met een diameter van minder dan 30 cm.

Deze gemeente heeft onlangs een screening gedaan op het nut en de noodzaak van de zeven geschrapte vergunningen. Sommigen hiervan worden vervangen door een algemene regel, bijvoorbeeld een verbod op de openbare orde, of wanneer de veiligheid van omstanders in gevaar komt.

De vergunningen worden voortaan in principe voor onbepaalde tijd afgegeven. Daarnaast is de tekst van de APV voor de potentiële vergunninghouders leerbaarder gemaakt. Ook heeft de gemeente 29 overbodige bepalingen in de tekst weggehaald.

De gemeente hoopt met deze herziening de administratieve lastendruk voor inwoners en bedrijven te verminderen.
Provincie:
Tag(s):