zaterdag, 8. maart 2008 - 14:58

Gemeente start met vellen bomen Smakkelaarsveld

Utrecht

De Raad van State heeft vrijdag het hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse voorzieningenrechter van 15 februari jongstleden, ingesteld door de Utrechtse Bomen Stichting, ongegrond verklaard. Het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening werd door de rechter afgewezen. “Op volle kracht vooruit�, reageerde wethouder Harm Janssen, verantwoordelijk voor de herinrichting van het Utrechtse Stationsgebied.

Eerder maakte de bomenstichting bezwaar tegen de vergunning voor het vellen van de bomen op het Smakkelaarsveld. Het college verklaarde dit bezwaar op 4 februari 2008 ongegrond. Daarop ging de bomenstichting in beroep. De Utrechtse voorzieningenrechter heeft dit beroep bij uitspraak op 15 februari 2008 ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak stelde de bomenstichting vervolgens hoger beroep in.

De gemeente start maandag 10 maart met het vellen van de bomen aan het Smakkelaarsveld en het Leidseveer. Het vellen van de bomen is nodig voor het verleggen van het netwerk van kabels en leidingen ter plaatse. Het verleggen van dat netwerk is onderdeel van de aanpak van het Utrechtse Stationsgebied.
Provincie:
Tag(s):