woensdag, 5. maart 2008 - 16:10

Gemeente steekt anderhalf miljoen euro in RENN4-school

Smallingerland

Voor bijna anderhalf miljoen euro wordt de voormalige ISK-school aan Splitting verbouwd. Het pand is nu bedoeld voor RENN4-onderwijs aan kinderen met opvoedings- of psychiatrische problemen.

Sinds 2004 is er in Smallingerland een vestiging van een RENN4 school De Zwaai. (RENN4 = afkorting van Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4, dat is een samenwerkingsverband van aantal scholen voor speciaal onderwijs). De school is een belangrijke aanvulling van het onderwijsaanbod in de gemeente.

Het bestuur van RENN4 en de gemeente hebben samen het voormalige ISK-schoolgebouw bekeken op bruikbaarheid voor het RENN4 onderwijs. Het gemeentebestuur heeft aanvullend op een eerder al beschikbaar gesteld bedrag van EUR 700.000 nu een bedrag van EUR 750.000 extra beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bestemd voor aanpassingen aan het gebouw en een ingrijpende renovatie. Er komen vaklokalen, vergaderplekken en spreekkamers.
Provincie:
Tag(s):