dinsdag, 29. januari 2008 - 15:43

Gemeente stelt geld beschikbaar voor station verbetering

Zuidhorn

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft op 28 januari een bijdrage in de uitvoeringskosten voor de verbetering van de stationsomgevingen te Zuidhorn en Grijpskerk, beschikbaar gesteld. De verbetering van de toegankelijkheid is bij de uitvoering van de werkzaamheden een belangrijk aandachtspunt.

In november 2006 is in het kader van het uitvoeringsprogramma stations en stationsomgevingen opgave gedaan aan de provincie Groningen van de kosten voor de verbetering van de stationsomgevingen in Grijpskerk en Zuidhorn. Deze opgave is gebaseerd op een eerder in dat jaar uitgevoerd onderzoek op de stations (“Site Survey Stations�) en een afzonderlijk onderzoek naar de capaciteit van de parkeerplaatsen en de fietsenstallingen bij de stations. Uit deze onderzoeken is een lijst van maatregelen gekomen. Dit zijn maatregelen die op de perrons en in de stationsomgeving moeten worden genomen door Prorail en de gemeente Zuidhorn.

Zo worden door en voor rekening van Prorail in maart en april 2008 de perrons in Grijpskerk en Zuidhorn verhoogd, zodat rolstoelgebruikers zelfstandig in en uit de trein kunnen rijden. Ook worden de hellingbanen ten gunste van onder andere de rolstoelgebruikers aangepast. Over de uitbreiding van het aantal fietsenklemmen overleggen de gemeente en Prorail nog.
Provincie:
Tag(s):