woensdag, 7. mei 2008 - 19:36

Gemeente stelt "spelregels" op in verband met EK

Den Haag

De gemeente Den Haag heeft enkele "spelregels" opgesteld in verband met het aanstaande Ek voetbal. De regels zijn bedoeld voor horecagelegenheden, maar ook voor straat- of buurt-feesten en bijeenkomsten. Niet alleen het EK, maar ook andere evenementen die komende zomer plaatsvinden vallen onder deze regeling.

Traditiegetrouw vinden in het kader van het EK activiteiten plaats in de stad. Om deze periode goed te laten verlopen, gelden enkele spelregels voor het houden van evenementen en (EK gerelateerde) activiteiten.

Horeca-exploitanten kunnen één of meerdere (breedbeeld) tv's of een scherm van beperkte omvang plaatsen om klanten binnen hun bedrijf (inclusief terras) naar het voetbal te laten kijken. Dit is mogelijk binnen de normale bedrijfsvoering en vereist geen (evenementen) vergunning.

In het belang van openbare orde en veiligheid is het niet toegestaan om een beeldscherm te plaatsen, dat geheel of gedeeltelijk gericht is op bezoekers buiten de horecagelegenheid (inclusief terras).

Organisatoren van EK gerelateerde (buurt)activiteiten, zoals het collectief kijken naar voetbal, worden verzocht om vooraf tijdig contact op te nemen met de vergunningmedewerker van het dichtsbijzijnde stadsdeelkantoor. Deze kan aan de hand van de beschrijving van de activiteit nadere informatie geven over de noodzaak van het aanvragen van een evenementenvergunning. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat een vergunningaanvraag tijdig, minimaal vier weken voor het evenement is ingediend.

Evenementen die in voorgaande jaren ook hebben plaatsgevonden en toen goed zijn verlopen, komen in aanmerking voor een evenementenvergunning. Nieuwe evenementen worden in beginsel door verwezen naar een tijdstip buiten de EK periode.
Provincie:
Tag(s):