dinsdag, 16. december 2008 - 11:29

Gemeente stimuleert energie-besparing agrariërs

Zuidhorn

LTO Noord, de Rabobank, het Energieconvenant Groningen en de gemeente Zuidhorn willen in een gezamenlijk project agrariërs helpen hun energieverbruik tot een minimum te beperken. Al deze partijen hebben op enige wijze te maken met agrarische bedrijven en hun energieverbruik. Het doel van het project is agrarische bedrijven te bewerkstelligen dat agrarische bedrijven de komende tien jaren 35% op hun energieverbruik kunnen besparen.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen tegen een vergoeding een energiescan uit laten voeren voor hun bedrijf. Uit deze energiescan komt naar voren op welke onderdelen ze energie kunnen besparen en welke maatregelen financieel rendabel zijn. Het project richt zich in eerste instantie op melkveehouderijen, omdat deze doorgaans een hoog energieverbruik hebben. Hier is dus veel energiewinst te behalen. In de tweede fase wordt het project uitgebreid naar andere agrarische bedrijven. Het project start in de gemeente Zuidhorn en wordt vervolgens verbreed naar het gehele werkgebied van LTO Noord.

De gemeente Zuidhorn gaat het project vervolgens nog verder uitbreiden. De gemeente wil ook inzetten op het opwekken van duurzame energie, omdat daar ook nog veel winst te behalen is door nieuwe ontwikkelingen. Het project start in januari 2009
Provincie:
Tag(s):