woensdag, 5. november 2008 - 22:30

Gemeente strooit preventief bij gladheid

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn probeert ieder jaar overlast bij vorst en sneeuw zoveel mogelijk te beperken.Met het nieuwe gladheidbestrijdingsplan wil de gemeente de wegen in Apeldoorn goed en veilig begaanbaar houden door preventief te strooien op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes.

De gemeente gaat op basis van gladheidverwachting strooien, nog voordat het daadwerkelijk glad is. Dit in tegenstelling tot het oude beleid vastgesteld in 1991. Volgens dit beleid strooit de gemeente als het al glad is.

Als de gemeente op basis van de weersverwachtingen gladheid verwacht, gaan de strooiwagens uren van te voren de weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op vrachtwagens en tractoren. De strooiers en het zout zijn van de gemeente, de wagens worden meestal ingehuurd. De wagens rijden vastgestelde routes in een strak schema.

De gemeente maakt in haar beleid een onderscheid in drie routes. De eerste twee hebben de hoogste prioriteit. Het gaat hier om hoofdwegen en – fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen, wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (Ziekenhuis, scholen, bejaardenhuizen, etc) en het voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra.

De derde route zijn de wegen in de woonwijken. Deze route wordt gereden op het moment dat de andere routes zijn afgerond. Bij het maken van dit onderscheid in de routes heeft de gemeente gekeken naar de verkeersintensiteit en dus de risico’s voor de verkeersdeelnemers op de wegen.

Het zout wordt nat op de weg gestrooid. Dit heeft als voordeel, dat het zout niet wegwaait en het wegdek nauwelijks de kans krijgt om te bevriezen. Nat zout heeft een direct dooiende werking. Tot in de loop van de volgende ochtend zijn de wegen goed en veilig begaanbaar. Om te voorkomen dat de gemeente onnodig moet uitrukken om te strooien, maakt de gemeente steven gebruik van een gladheidmeldingsysteem.

Op drie locaties in Apeldoorn heeft de gemeente sensoren in het wegdek geplaatst. Deze sensoren meten de temperatuur, de vochtigheid en de hoeveelheid zout op het wegdek. De sensoren zijn geplaatst in het wegdek van de Woeste Hoefweg, Pomphulweg en de Papegaaiweg. Dit zijn de koudste plekken van Apeldoorn.
Provincie:
Tag(s):