maandag, 19. mei 2008 - 20:19

Gemeente treedt op tegen geluidsoverlast

Leiden

De klachten over de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door de heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het ROC Lammenschans blijken gegrond te zijn. Naar aanleiding van de klachten zijn op verzoek van de gemeente nieuwe geluidsmetingen uitgevoerd door de Regionale Milieudienst West-Holland. De metingen geven aan dat er inderdaad sprake is van geluidsoverlast.

Op 14 april jl. is gestart met de heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw van ROC Leiden die volgens planning tot en met de tweede week juli voortduren. Bij de gemeente Leiden is er geen sprake van actief toezicht op geluidsoverlast bij heiwerkzaamheden. Wel wordt alert gereageerd op klachten uit de omgeving en/of een verzoek tot handhaving dat is ingediend. Deze werkwijze wordt gehanteerd om de voortgang van bouwwerkzaamheden zo min mogelijk te belemmeren.

In het geval van ROC Lammenschans is sprake van zowel klachten uit de directe omgeving als van een verzoek tot handhaving. De gemeente Leiden heeft dan ook de Regionale Milieudienst West-Holland gevraagd metingen te verrichten naar het geluidsniveau bij de heiwerkzaamheden. De resultaten geven aan dat er sprake is van een gemiddeld geluidsniveau van 68 dB(A) waar het maximaal 60 dB(A) mag bedragen. Er is dus daadwerkelijk sprake van geluidsoverlast.

De gemeente gaat er voor zorgen dat er maatregelen worden genomen tegen de overlast. Maandag 19 mei zal de gemeente met CCL BV, de opdrachtgever van de nieuwbouw ROC Leiden, hierover in gesprek treden.
Provincie:
Tag(s):