dinsdag, 11. november 2008 - 21:04

Gemeente Tynaarlo en woningcorporaties maken prestatieafspraken

Vries

In 2006 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo het Woonplan vastgesteld. Daarin zijn de visie en ambities van de gemeente en de beide corporaties, Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw (SEW) over de volkshuisvesting in de gemeente Tynaarlo vastgelegd.

Het Woonplan is een gezamenlijk product van de gemeente en de beide corporaties. De drie partijen hebben nu samen prestatieafspraken gemaakt om de ambities die in het Woonplan zijn verwoord waar te maken. De prestatieafspraken zijn dinsdag 11 november om 19.30 uur ondertekend in het gemeentehuis.

Wethouder Henk Kosmeijer: “De corporaties hebben zich ontwikkeld van bouwers en beheerders van de (sociale) huurvoorraad tot maatschappelijke ondernemers met een eigen visie op wonen en de woonomgeving. Ze vervullen een prominente rol in de dienstverlening op het gebied van wonen, functieverandering, herstructurering en het ontwikkelen van nieuwe woongebieden. Met deze afspraken leggen we niet alleen onze gezamenlijke ambities vast, maar ook de resultaten die we de komende jaren willen behalen�.
Provincie:
Tag(s):