dinsdag, 22. april 2008 - 9:23

Gemeente Venlo controleert panden

Venlo

Op woensdag 16 april hebben de gemeente Venlo, brandweer en politie gezamenlijk bij twaalf panden een integrale controle uitgevoerd. Bij drie panden in het centrum van Venlo en negen panden in Blerick. Uit de controle bleek dat in alle panden verbeteringen nodig zijn of benodigde vergunningen ontbreken.

Tijdens de actie zijn panden gecontroleerd waarover bij de gemeente, brandweer of politie overlastmeldingen waren binnengekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kamerverhuur, de slechte staat van een pand of vermoedens van drugshandel. De gemeente Venlo voert deze controles samen met politie en brandweer uit om overlastgevende situaties stevig aan te pakken.

Tijdens de actie op 16 april was er specifiek aandacht voor de bouwkundige staat van de panden en het gebruik van de panden, de brandveiligheid, en er vonden persoonscontroles en vreemdelingencontroles plaats.

Daarbij stuitten de controleurs in Blerick op een pand dat zo onveilig was dat de bewoners het pand direct hebben moeten verlaten. De eigenaar van een ander pand heeft 24 uur de tijd gekregen om de noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen aan te brengen, waaraan hij vervolgens ook heeft voldaan. Eén persoon is aangehouden door de vreemdelingedienst.
Provincie:
Tag(s):