maandag, 9. juni 2008 - 18:06

Gemeente Venlo gaat overlast Hubertusplein aanpakken

Venlo

De gemeente Venlo gaat de overlast aanpakken die door een groep ‘oudere jongeren’ (leeftijd 18 – 32 jaar) op het Hubertusplein in Blerick wordt veroorzaakt. Het gaat om een groep van zo’n 30 personen. Gemeente en politie hebben een plan van aanpak opgesteld om de overlast te verminderen en zo mogelijk te beëindigen.

De groep verzamelt zich elke dag van de week op het Hubertusplein vanaf een uur of 16.00 uur, tot diep in de nacht en zelfs tot de volgende morgen. De overlast bestaat uit lawaai (auto’s, radio’s, praten en schreeuwen, et cetera), rommel maken en voetballen. Daarnaast heeft er in het weekend van 31 mei op 1 juni jl. een incident plaatsgevonden naar aanleiding van de vrijlating van enkele personen die eerder waren aangehouden wegens een geweldsincident bij discotheek Zenith in Venray.

Gemeente en politie hebben met elkaar een aantal maatregelen afgesproken om de overlast te verminderen, en waar mogelijk te beëindigen. De belangrijkste zijn:

- Een aantal repressieve maatregelen: intensivering van het politietoezicht op basis van een zero-tolerance-aanpak, in samenwerking met de gemeentelijke handhavers en eventueel de Belastingdienst;
- Vandaag, maandag 9 juni 2008, heeft burgemeester Bruls van Venlo beleidsregels verblijfsontzeggingen Hubertusplein en directe omgeving vastgesteld. Deze treden donderdag 12 juni a.s. in werking. Dit maakt het mogelijk dat personen die overlast veroorzaken, zich gedurende een bepaalde tijd niet op het plein mogen begeven.
- Er wordt momenteel onderzocht of er ook fysieke maatregelen mogelijk zijn, zoals het afsluiten van (delen van) het terrein.
- Daarnaast zal er een gerichte inzet van straatcoaches komen om contact te leggen met de groep en de individuele leden. Ook wordt nog naar mogelijkheden gekeken binnen welzijnswerk.

Burgemeester Bruls bevestigt dat een aantal maatregelen een duidelijk repressief karakter heeft en dat de belangrijkste doelstelling is een eind te maken aan de overlast. Hij voegt er echter aan toe dat het Hubertusplein al sinds jaar en dag door een dergelijke groep als ontmoetingsplaats wordt gebruikt. Kennelijk bestaat daar behoefte aan.

“De vraag is of er alternatieve locaties beschikbaar zijn, en of de groep daar misschien zelf ideeën over heeft. Maar daarvoor is wel contact nodig. En dat blijkt bij deze groep zeer lastig te zijn. Dus ook dáár gaan we extra op inzetten, met die straatcoaches. Maar nogmaals, het gaat er in de eerste plaats om dat de overlast moet stoppen. Het Hubertusplein is van iedereen. De omwonenden en ondernemers hoeven de overlast niet te accepteren.�

De komende tijd zal er wekelijks overleg plaatsvinden tussen gemeente en Politie over de voortgang en resultaten van de maatregelen.
Provincie:
Tag(s):