donderdag, 20. maart 2008 - 15:13

Gemeente Venlo helpt 45-plusser aan baan in bouw

Venlo

De gemeente Venlo gaat in samenwerking met het Bouw Opleidings Centrum (BOC) in Horst, een project starten om 45-plussers te helpen om (opnieuw) een baan in de bouw te krijgen.

In de regio Venlo is sprake van een sterk aantrekkende arbeidsmarkt waarbij in een aantal sectoren een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel dreigt te ontstaan. Desondanks komen mensen van 45 jaar en ouder nog steeds moeilijk aan het werk. Een lastige situatie, want het aantal werkzoekenden van 45+ zal de komende jaren stijgen terwijl het aantal werkzoekenden tot 45 jaar terugloopt, als gevolg van de vergrijzing en de ontgroening.

Daarom wil de sector Bouw in Noord-Limburg deze specifieke doelgroep graag inpassen in een opleidingstraject. ‘Volwassenen zij-instroom bouwplaatspersoneel’ is de noemer waaronder de kandidaten, met behoud van hun uitkering, worden opgeleid. Het Bouw Opleidings Centrum (BOC) is een samenwerkingsverband van het regionale bouwbedrijfsleven in Noord-Limburg. Nagenoeg alle bouwbedrijven zijn deelnemers in deze organisatie.

Doelstelling is zorg te dragen voor een kwantitatieve en kwalitatieve voldoende instroom van vaklieden in de bouw. Hiertoe is een convenant opgesteld en ondertekend door het UWV, CWI, het BOC en de gemeente Venlo.

Uitgangspunt is dat de deelnemers zo snel mogelijk op MBO niveau 2 worden gebracht, via de reguliere BBL-trajecten. Dat betekent dat de deelnemers vier dagen per week aan het werk gaan, in dit geval bij een bouwbedrijf dat is aangesloten bij de sector Bouw in Noord Limburg, en één dag per week theorie volgen. Gilde Opleidingen verzorgt deze trajecten, waarbij het BOC de rol van werkgever op zich neemt. Streven is een traject van drie tot zes maanden.
Provincie:
Tag(s):