vrijdag, 9. mei 2008 - 21:56

Gemeente Venlo neemt aardgasvoertuigen in gebruik

Venlo

De gemeente Venlo heeft vrijdag twee aardgas aangedreven voertuigen officieel in gebruik genomen, een eerste stap om te komen tot een schoner wagenpark. De volgende is de opening van een tankstation waar aardgas getankt kan worden. Niet alleen door de gemeente, maar door iedereen met een auto op aardgas.

De Europese Unie wil dat in 2020 tien procent van het Europese wagenpark op aardgas rijdt, maar dat wil nog niet erg vlotten. Ook zijn er nog maar nauwelijks tankstations met aardgas. En omdat er zo weinig voertuigen op aardgas zijn, is het niet rendabel om een dergelijk tankstation te openen. “Een typisch kip-ei verhaal�, constateert de Venlose wethouder Herman Janssen (milieu).

De gemeente Venlo, die de cradle-to-cradle duurzaamheidsaanpak heeft omarmd, doorbreekt de impasse. Janssen: “Ons eigen wagenpark gaat zo veel mogelijk over op aardgas, waardoor er meer draagvlak komt voor een aardgastankstation. Bovendien proberen we ook bedrijven warm te maken voor auto’s op aardgas.� Venlo heeft al bereikt dat in oktober de onderneming G+H in samenwerking met CNGNet (Ballast-Nedam) in Venlo een aardgastankstation opent.

Ook andere overheden doen mee. In het Platform Luchtkwaliteit Limburg van Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de zes grootste gemeenten van Limburg worden de luchtkwaliteitsproblemen binnen de provincie in kaart gebracht. Een belangrijke doelstelling in dit samenwerkingsverband is het komen tot een schoner wagenpark in Limburg. In vergelijking met de traditionele benzine- of dieselmotor stoot een aardgasmotor twintig procent minder CO2 en maar liefst 95% minder NOX (stikstofoxides) uit. De eerste twee aardgas aangedreven auto’s van de gemeente Venlo zijn twee Volkswagen Caddy’s. De voertuigen zijn geleverd door MAN Venlo.
Provincie:
Tag(s):