dinsdag, 6. mei 2008 - 17:45

Gemeente Venlo trekt vergunningen Paparazzi en Körfez in

Venlo

De gemeente Venlo heeft een aangevraagde exploitatie-, drank- en horecavergunning van de horecabedrijven Paparazzi en Körfez aan de Eindhovenseweg geweigerd en de bestaande exploitatie-, drank- en horecavergunningen ingetrokken. Beide exploitanten hebben hiertegen bezwaar aangetekend en een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard, en het verzoek tot een voorlopige voorziening is door de rechtbank Roermond afgewezen.

Vanwege het voornemen van de exploitanten van Paparazzi en Körfez om deze beide gelegenheden tot één horecabedrijf samen te voegen, moesten nieuwe vergunningen worden aangevraagd. In dit geval één drank- en horecavergunning en één exploitatievergunning.

De daartoe aangeleverde stukken gaven de gemeente aanleiding het Landelijk Bureau BIBOB in te schakelen voor advies.

In haar advies concludeerde Bureau BIBOB dat in het verleden reeds viermaal een door de exploitanten gevoerde horecaonderneming wegens de handel in verdovende middelen was gesloten, dat er op basis van politiegegevens verschillende aanwijzingen bestaan dat deze handel nog steeds voortduurt, dat er structureel overtredingen worden geconstateerd wat betreft openingstijden, de afwezigheid van leidinggevenden en het in dienst hebben van illegale vreemdelingen. Ook was er onduidelijkheid over de herkomst van bepaalde financiële middelen.

Bureau BIBOB was daarom van mening dat er een ernstige mate van gevaar bestond dat de aangevraagde vergunningen mede gebruikt zouden worden om strafbare feiten te plegen.

Op basis hiervan heeft de gemeente besloten de aangevraagde vergunningen te weigeren en de bestaande exploitatie- en drank- en horecavergunningen in te trekken.
Provincie:
Tag(s):