vrijdag, 4. juli 2008 - 12:52

Gemeente verdubbelt premie bij vinden van werk

Groningen

Stadjers in de bijstand die een baan vinden, krijgen straks een premie van zeshonderd euro. Nu is de uitstroompremie nog driehonderd euro.
Verdubbeling van de belastingvrije stimuleringspremie moet helpen meer Stadjers uit de bijstand te krijgen. “Van een verdubbeling van de uitstroompremie zal wellicht een positief effect uitgaan�, aldus het Groningse college van burgemeester en wethouders.

Het college streeft dit jaar naar negenhonderd mensen minder in de bijstand. Bij dit streven hoort een duidelijk financiële ondersteuning van de klant, vindt het college. Om voor de premie in aanmerking te komen moeten bijstandsgerechtigden eerst wel een half jaar zonder werk hebben gezeten. Dat is nieuw, want die periode was een jaar.

Het college heeft ook besloten dat de uitstroompremie ook geldt voor uitkeringsgerechtigden die een tijdelijk gesubsidieerde baan vinden. Dat is nu niet zo.�Dat lijkt ongewenst�, aldus het college. “We verwachten met een doorstroompremie een positieve prikkel in te brengen om meer bijstandsgerechtigden, die nog niet toe zijn aan een reguliere baan enthousiast te maken voor een tijdelijke gesubsidieerde baan.� Voor mensen met een ID-baan die doorstromen naar een andersoortige gesubsidieerde baan geldt de premieregeling tot 1 januari 2009.
Provincie:
Tag(s):