woensdag, 14. mei 2008 - 22:22

Gemeente verstrekt computers aan minima

Emmen

Vanaf juli kunnen mensen met een laag inkomen en een of meerdere
kinderen in het voortgezet onderwijs via de gemeente Emmen een
computer krijgen. Ook wordt hulp geboden bij de installatie. Ouders die
van dezelfde computer gebruik willen maken, maar geen ervaring hebben,
krijgen bovendien een korte cursus. De regeling wordt voor de start van
het nieuwe schooljaar bij de doelgroep onder de aandacht gebracht.

Computers nemen in het hedendaagse onderwijs een belangrijke rol in,
bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk. Maar voor mensen met een laag
inkomen is een computer vaak niet betaalbaar. Daarom komt de gemeente
Emmen met deze regeling, waarbij een computer ter waarde van € 765
(inclusief software, printer en USB-stick) wordt aangeboden.

Het project ‘computers voor minima’ maakt onderdeel uit van de campagne
‘eMMen Maakt Meer Mogelijk voor Minima’, waarbij de gemeente het gebruik van inkomensondersteunende regelingen wil stimuleren. Andere regelingen die in de komende periode bij mensen met een laag inkomen onder de aandacht worden gebracht zijn onder andere het Schoolfonds en de Stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten.
Provincie:
Tag(s):