maandag, 7. januari 2008 - 22:36

Gemeente Wassenaar kapt zieke en gevaarlijke bomen

Wassenaar

In de tweede week van januari start de sectie groen van de gemeente Wassenaar met het kappen van 57 zware bomen. Deze bomen zijn ziek, gevaarlijk, staan de ontwikkeling van andere bomen in de weg (dunning) of veroorzaken veel lichtbelemmering. De bomen staan verspreid in de gemeente en veelal direct langs de openbare weg.

Na onze jaarlijkse controle van de zware bomen zijn deze 57 bomen voor een her-controle door een boomtaxateur beoordeeld. De bomen in onderstaande lijst zijn gevaarlijk, er bestaat risico voor afbreken of windworp (omwaaien). De bomen staan veelal langs de openbare weg en zijn meestal aangetast door schimmels (o.a. honingzwam, korsthoutskoolzwam, tonderzwam, reuzenzwam, etc.). In het kader van de zorgplicht geldt voor deze bomen dat de veiligheid langs de openbare weg niet meer kan worden gegarandeerd. Als de aantastingen zwaar zijn en al enkele jaren in en rondom de boom woekeren, dan worden deze bomen gevoelig voor windworp of breuk. Voor de vermelde bomen is een kapvergunning aangevraagd en gepubliceerd in de gemeenterubriek. Uiteraard zullen op de opengevallen plaatsen zoveel als mogelijk nieuwe bomen worden geplant.

Het verkeer zal weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. De meeste bomen staan op rustige wegen in de woonwijk. Wel worden passende verkeersveiligheidsmaatregelen genomen.

Het gaat om de volgende bomen:
2 beuken staande op de Raadhuislaan, afgestorven
1 iep staande op de Van Duivenvoordelaan, lichtbelemmering
/ gevaar voor stambreuk
1 beuk staande op de Katwijkseweg, gevaar voor stambreuk
1 kastanje staande op de Tulpweg, afstervend
4 populieren staande op de Van Cranenburchlaan, gevaar voor
takbreuk
1 beuk en 4 douglassparren staande in bospark De Hartenkamp, afstervend / gevaar voor tak- stambreuk
3 beuken staande in bospark Backershagen, gevaar voor windworp / stambreuk
1 beuk en 1 eik staande in bospark De Paauw, afstervend / afgestorven
1 beuk staande op de Buurtweg, afgestorven
2 eiken staande op de Schouwweg, afgestorven
1 berk staande op de Bloemcamplaan, afstervend
1 acacia staande op de Konijnenlaan, afstervend / gevaar voor stambreuk
2 populieren en 3 wilgen staande op de Duijnsteelaan, gevaar voor stambreuk / afstervend
Provincie:
Tag(s):