zondag, 31. augustus 2008 - 13:23

Gemeente Weert in de weer tegen polarisatie en radicalisering

Weert

De gemeente Weert gaat de komende jaren aan de slag om polarisatie en radicalisering in Weert zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is een actieplan opgesteld, met als titel: ‘Weert weert polarisatie en radicalisering’. Op dit moment zijn er geen signalen bekend van polarisatie en radicalisering. De projecten en activiteiten die de gemeente Weert gaat uitvoeren, zijn vooral gericht op preventie.

De projecten en activiteiten in het actieplan zijn gericht op drie doelstellingen: het bevorderen van de weerbaarheid en binding van personen en groepen aan de samenleving, het vergroten van kennis en kunde van professionals en het vroegtijdig indammen van polarisatie en radicalisering. Een aantal projecten en activiteiten is nieuw en een aantal bestaat al langer en krijgt een extra impuls.

Om de weerbaarheid van personen en groepen te bevorderen zijn er begeleidingsprojecten, worden er trainingen in weerbaarheid, gespreksbijeenkomsten en theatervoorstellingen georganiseerd, wordt creatief talent gestimuleerd en worden (allochtone) politiejunioren ingezet om de contacten met de jeugd te versterken. Om de kennis en kunde van de professionals te vergroten wordt er een (landelijk) kennis- en adviescentrum opgestart, kunnen scholen themalessen verzorgen, zijn er trainingen en cursussen in het signaleren van polarisatie en radicalisering en worden signalen centraal geregistreerd en geanalyseerd. Als polarisatie en/of radicalisering zich in Weert voordoet, worden deze personen of groepen integraal aangepakt en treedt zo nodig het sociaal calamiteitenplan in werking.

De gemeente Weert krijgt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie van € 200.000,- voor het project.
Provincie:
Tag(s):