woensdag, 13. augustus 2008 - 10:49

Gemeente Weert laat vier molens restaureren

Weert

Bij de Sint Jansmolen in Stramproy wordt op vrijdag 22 augustus het startsein gegeven voor de restauratie van vier Weerter molens. Dit zijn de St. Jansmolen en molen de Nijverheid in Stramproy, de St. Annamolen in Tungelroy en de St. Anna op Keent. Sinds 2002 is al gewerkt aan de voorbereiding van deze restauraties. De gemeente Weert heeft hiervoor onlangs subsidie verleend. Bovendien is rijkssubsidie toegezegd voor drie van de vier molens en de verwachting is dat ook de provincie subsidie zal verlenen.

De gemeente Weert heeft in totaal negen molens: acht windmolens en één waterradmolen. Daarmee is het een stad met het op één na grootste molenbezit in Limburg. De gemeenteraad heeft de bescherming en instandhouding van de Weerter molens tot prioriteit gemaakt.

In de gemeenteraadsvergadering van 16 juni jl. is een bedrag van bijna € 400.000,- beschikbaar gesteld om de restauraties uit te voeren. Daarnaast heeft het rijk extra budget beschikbaar gesteld voor het wegwerken van restauratieachterstanden bij molens. Voor drie molens die de gemeente Weert in eigendom heeft, krijgt de gemeente restauratiesubsidie. De molens waarvoor subsidie is toegekend kampen met een bovengemiddeld achterstallig onderhoud.
Provincie:
Tag(s):