woensdag, 23. januari 2008 - 21:14

Gemeente Weert ondersteunt basisscholen

Weert

Hoewel vanaf 2006 gemeenten in Nederland niet meer verplicht zijn schoolbegeleiding te subsidiëren, blijft het gemeentebestuur van Weert het belangrijk vinden door middel van een financiële bijdrage de basisscholen in Weert te ondersteunen. Dat wordt gedaan omdat het gemeentebestuur wil blijven investeren in kwalitatief goed basisonderwijs.

Het gemeentebestuur heeft in dat verband samen met de onderwijsinstellingen in Weert een koers uitgezet. Schoolbegeleiding vormt daar een onderdeel van. Gezamenlijk wordt gewerkt vanuit 4 belangrijke aandachtspunten: leerlingenzorg, schoolontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen op school en ketenaanpak (samenwerking van een school met andere instellingen op het gebied van welzijn en zorg).

De schoolbesturen Meerderweert (met 9 scholen in Weert), Weert-Zuid, Montessori en Openbaar Onderwijs worden door de gemeente Weert voor het schooljaar 2007-2008 financieel ondersteund.

Met de bijdrage kunnen de scholen ondersteuning inkopen bij externe instellingen. Die ondersteuning richt zich op leerlingconsulten, ondersteuning van het management, scholingen voor team en directie en het doorontwikkelen van de schoolvisie.
Provincie:
Tag(s):