woensdag, 2. januari 2008 - 17:13

Gemeente Weert wil perceel aan Straevenweg saneren

Weert

De gemeente Weert wil het perceel op het bedrijventerrein Kanaalzone I in Weert saneren. Zij heeft daartoe het pand Straevenweg 3-5 voor 1 euro gekocht van de eigenaar. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet van € 1.375.000,- beschikbaar te stellen voor de sloop van het pand en de sanering van het perceel. De sloop van het pand, de sanering van de bodem en de uitgifte van de grond als bedrijfsterrein zullen een impuls geven aan de revitalisering van dit bedrijventerrein.

De eigenaar van het pand heeft jaren nagelaten het pand te onderhouden, de aanwezige vervuiling te laten onderzoeken en te saneren. Zolang als het pand in eigendom van de eigenaar was hadden de gemeente en de provincie nagenoeg geen enkele wettelijke mogelijkheid om de eigenaar te dwingen het pand te slopen en te saneren. Onlangs is de eigenaar van het pand failliet verklaard. Daarna hebben de provincie en de gemeente samen een gesprek met de curator gehad. Resultaat daarvan is dat de gemeente het pand nu voor € 1,- kan aankopen.
Provincie:
Tag(s):