donderdag, 22. mei 2008 - 21:48

Gemeente Weert ziet strenger toe op naleven bouw-voorschriften

Weert

De gemeente Weert is vanaf vorig jaar strenger gaan toezien op het naleven van de voorschriften bij het realiseren van bouwwerken. Dat blijkt uit het Jaarverslag bouwen en milieu 2007 van de gemeente.

Uit controles blijkt, dat nog niet alle bouwvoorschriften worden nageleefd en dat maakt het nodig dat de gemeente daar de komende jaren extra op gaat controleren, concludeert het Jaarverslag bouwen en milieu.

Voor het eerst wordt dit jaar in één en hetzelfde verslag melding gemaakt van zowel de gemeentelijke inspanningen op het gebied van milieu als van zaken betreffende bouwen, welstand, brandveiligheid en monumenten. Tot nu toe werden die beschreven in afzonderlijke verslagen; het aantal verslagen is hiermee beperkt en de verslaglegging overzichtelijker.

Enkele opvallende zaken uit het verslag zijn de forse toename van het aantal milieuklachten en de achterstand bij controles op het naleven van brandveiligheidsvoorschriften. De toename van het aantal milieuklachten (in de eerste helft van 2007) werd veroorzaakt door twee bedrijven. Zij hebben inmiddels maatregelen genomen ter vermindering van de klachten. De achterstand bij het controleren van brandveiligheidsvoorschriften zal door middel van een inhaalactie dit jaar worden weggewerkt.
Provincie:
Tag(s):