vrijdag, 29. augustus 2008 - 11:55

Gemeente wijst bijstandsgerechtigden op huur- en zorgtoeslag

Almere

Mensen met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van verschillende voorzieningen om te voorkomen dat ze tot armoede vervallen. Nog te vaak komt het voor dat mensen hier geen gebruik van maken. De gemeente Almere stuurde daarom begin dit jaar een brief aan bijstandsgerechtigden om ze te wijzen op hun recht op huur- een zorgtoeslag.

De brief was een groot succes. Bijna 95% deed alsnog een aanvraag bij de (landelijke) Belastingdienst.

Het is niet direct de verantwoordelijkheid van de gemeente om mensen te wijzen op landelijke regelingen zoals huur- en zorgtoeslag. Wethouder Haanstra (armoedebeleid) legt uit waarom de gemeente hier toch een rol in wilde spelen: “Almeerders moeten niet onnodig in armoede vervallen. Wij willen, als die er zijn, drempels wegnemen om voor vergoedingen in aanmerking te komen. Het is van belang dat mensen gebruik maken van de rechten die ze hebben.�

Huisbezoeken
De brief volgt op een onderzoek dat de gemeente vorig jaar deed onder AOW-ers. Medewerkers van de Dienst Sociale Zaken gingen toen bij 65-plussers (met een gekorte AOW-uitkering) op huisbezoek om te kijken of ze gebruikmaakten van alle voorzieningen die er voor ouderen zijn.

Toen bleek dat mensen vooral niet op de hoogte zijn van landelijke regelingen of ten onrechte denken dat ze er niet voor in aanmerking komen. Sommige ouderen gaven aan het indienen van een aanvraag te ingewikkeld te vinden.

In het najaar start de gemeente een project met ‘invulhulpen’ die mensen gaan helpen bij het aanvragen van voorzieningen als bijzondere bijstand en huur- en zorgtoeslag, maar ook om hun thuisadministratie op orde te brengen.

Ook niet-bijstandsgerechtigden
Ook mensen met een laag inkomen, anders dan de bijstand, kunnen gebruikmaken van huur- en zorgtoeslag. Tot nu toe zijn alleen de klanten van de Dienst Sociale Zaken aangeschreven. De gemeente Almere werkt nog aan een manier om ook andere groepen in kaart te brengen.

Werkwijze
Om erachter te komen welke Almeerse bijstandsgerechtigden nog geen gebruikmaakten van huur- en zorgtoeslag, deed de gemeente navraag bij de Belastingdienst. Uit hun gegevens bleek dat 181 bijstandsgerechtigden geen aanvraag voor huur- en zorgtoeslag hadden ingediend. Na de brief van de gemeente deden 169 huishoudens een aanvraag voor huurtoeslag in 2008. 170 huishoudens deden dat alsnog voor 2007.
Provincie:
Tag(s):