vrijdag, 19. september 2008 - 9:44

Gemeente Winschoten brengt discussie over respect op gang

Winschoten

Respecteer elkaar altijd. De komende tijd zullen inwoners van Winschoten regelmatig geconfronteerd worden met deze stadsregel, die zij zelf tijdens een stadsdebat in november 2005 hebben gekozen. De vijf vastgestelde stadsregels hebben tot doel te komen tot een stad waarin mensen graag wonen, werken en recreëren. ‘Respecteer elkaar altijd’ is de derde stadsregel waaraan de gemeente uitvoering geeft.

De gemeente Winschoten wil de discussie over respect op gang brengen en mensen uitdagen na te denken over hoe zij daar zelf invulling aan kunnen geven. Dat doet zij door een wekelijks terugkerend artikel in het Streekblad, waarin telkens iemand centraal staat die vertelt wat respect voor hem of haar betekent in het dagelijks leven.

Verder kunnen alle scholen, bewonersorganisaties, sportclubs, culturele verenigingen en welzijnsorganisaties op korte termijn een brief verwachten met daarin de vraag aandacht te besteden aan de stadsregel. Er zullen posters verspreid worden en de gemeente zal op haar eigen website de stadsregel prominente aandacht geven.

Tijdens de Dag van de Dialoog op 6 en 7 november en tijdens de Dag van Respect op 13 november is de gemeente Winschoten actief vertegenwoordigd om de stadsregel ‘Respecteer elkaar altijd’ naar buiten te dragen.

In 2006 en 2007 is gewerkt aan de stadsregels ‘Laat je hond uit waar het mag’ en ‘Geef als gemeente het goede voorbeeld’. Dit heeft geresulteerd in een nieuw hondenpoepbeleid en in kwaliteitsnormen, een set normen voor de eigen dienstverlening waar de medewerkers van de gemeente Winschoten naar handelen.
Provincie:
Tag(s):