vrijdag, 7. maart 2008 - 10:48

Gemeentegrond Meppel in de verkoop

Meppel

De gemeente Meppel start met het gefaseerd aanschrijven van gebruikers van gemeentegrond die daarvoor geen overeenkomst hebben gesloten met de gemeente. Als eerste ontvangen inwoners van de wijk Oosterboer een brief.

De gemeente kiest zoveel mogelijk voor het legaliseren van het in gebruik genomen groen. Ze biedt daarom inwoners, die het groen al voor 1 april 2004 in gebruik hebben genomen, waar mogelijk een (tijdelijke) huurovereenkomst aan. In sommige gevallen is ook het kopen van grond mogelijk. Groen dat echter na 1 april 2004 in gebruik is genomen vordert de gemeente terug.

Vanaf 2005 heeft de gemeente ook alle oude, afwijkende huurcontracten vervangen door nieuwe, gestandaardiseerde huurcontracten. Uiteindelijk zal dus alle gemeentelijke grond worden gebruikt op basis van dezelfde gestandaardiseerde (huur of koop)voorwaarden.
Provincie:
Tag(s):