donderdag, 4. december 2008 - 16:45

Gemeentelijke lobby voor verbreding A2 tussen Weert en Kelpen

Weert

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Nederweert en Weert vragen aandacht in Den Haag voor de veiligheid en de leefbaarheid in hun kernen en hun economische positie in de economische driehoek Eindhoven – Leuven – Aken (ELAt). Zij pleiten ervoor om de verkenning van de verbreding van de A2 van 2 x 2 naar 2 x 3 rijbanen voor het traject Eindhoven en Weert-Kelpen-N280 in het MIRT (Meerjaren Investeringsprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) op te nemen als versnellingsproject en voor 2015 uit te laten voeren.

In het kader van de Mobiliteitsaanpak is door de ministerraad in het MIRT 2009 een verkenning van de verbreding A2 van het knooppunt Leenderheide - Kelpen verschoven voor uitvoering na 2020.

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de A2 tussen Eindhoven en Weert-Kelpen staat onder druk. Nu al is de intensiteit – capaciteit (IC) verhouding zorgwekkend en zijn er vrijwel dagelijks fileproblemen in de richting Eindhoven (’s ochtends) en richting Weert (’s avonds). Duidelijk is geworden, dat deze problematiek los staat van de problemen op de randwegen Eindhoven. Het oplossen van de knelpunten rondom Eindhoven draagt niet bij aan een oplossing maar zal de directe basis vormen voor een nieuwe en ook acute problematiek op de A2 ten zuiden van Eindhoven. Ten behoeve van een goede afwikkeling van het verkeer is kortsluiting van de N 266 met de A 2 een absolute voorwaarde.

De vier gemeenten willen de veiligheid en de leefbaarheid in hun gebied en hun economische positie in het ELAt gebied gewaarborgd zien door een verkenning van de verbreding van de A2 van 2 x 2 naar 2 x 3 rijbanen voor het traject Eindhoven en Weert-Kelpen-N280 en pleiten er voor de verkenning in het MIRT op te nemen als versnellingsproject en voor 2015 uit te laten voeren.
Provincie:
Tag(s):