donderdag, 3. april 2008 - 14:22

Gemeenten en Provincie presenteren plan Nieuw Stroomland

Leeuwarden

Op donderdag 10 april presenteren de provincie Friesland en de gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel en Menaldumadeel hun plannen voor de wijze waarop het gebied Nieuw Stroomland, voorheen Leeuwarden Zuidwest, wordt ontwikkeld. Dit gebied zal de komende jaren ingrijpend veranderen door woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur, recreatie en landschap.

Provincie en gemeenten willen deze veranderingen baseren op duurzame energie, watertechnologie en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Belanghebbenden worden betrokken in dit proces.
Provincie:
Tag(s):