donderdag, 13. november 2008 - 22:22

Gemeenten gaan meer samenwerkin in leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Regio

De gemeenten Meppel, Westerveld, De Wolden en Hoogeveen gaan volgend jaar hun samenwerking op het gebied van het uitvoeren van de leerplichtwet en voortijdig schoolverlaten uitbreiden. Ze richten voor de komende drie jaar het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zuidwest Drenthe (RBL) op. Dit bureau moet het centrum worden in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten en er voor zorgen dat meer jongeren een startkwalificatie halen (minimaal een diploma Havo of Mbo niveau 2) waardoor de kansen voor de jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren.

Sinds 2000 wordt er al samengewerkt op het gebied van voortijdig schoolverlaten binnen de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Uitvoering van de leerplichtwet wordt hier nu aan toegevoegd. Als er meer wordt ingezet op preventie van schooluitval op de basisschool en het voortgezet onderwijs dan neemt het aantal jongeren met problemen en jongeren zonder startkwalificatie uiteindelijk af, is de verwachting.

Het RBL wordt voor de leerplicht het meld- en registratiepunt voor heel Zuidwest Drenthe. Ook willen de gemeenten in dit bureau samen optrekken bij de beleidsontwikkeling van de leerplicht. Door deskundigheid en kwaliteit op dit terrein te bundelen, ontstaat een daadkrachtig bureau, dat kwaliteit en continuïteit biedt voor de deelnemende gemeenten.

Het RBL voert niet alleen de leerplichtwet uit, maar zet ook in op het behalen van een startkwalificatie door jongeren. Het bureau bundelt de krachten van de bureaus Leerplicht en RMC in de regio Zuidwest Drenthe.

De regionale samenwerking sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. Geen nieuw beleid maar intensivering van de uitvoering en meer regionale samenwerking. Het gaat immers om het verbeteren van de effectiviteit van maatregelen in de dagelijkse praktijk van leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders en partners in de jeugdketen.

“Het is onze overtuiging dat jeugdigen onze inzet waard zijn. De jongere of het kind staat centraal in onze aanpak. Hun situatie is bepalend voor de activiteiten die worden uitgevoerd om hun problemen op te lossen. De bundeling van leerplicht- en RMC-functie is essentieel in de jeugdketen om de kansen van jongeren te verbeteren en hun talenten optimaal te benutten�, aldus de onderwijswethouders van de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld.
Provincie:
Tag(s):