dinsdag, 29. januari 2008 - 21:03

Gemeenten gaan nauwer samenwerken rond de leerplicht

De gemeenten Westerveld, De Wolden, Meppel en Hoogeveen gaan vanaf 2009 nauwer samenwerken rond de leerplicht. Dit als antwoord op uitval of dreigende uitval van scholieren die in de ene gemeente wonen en in de andere naar school gaan. Dit jaar wordt een onafhankelijke projectleider aangesteld die de regionalisering moet regelen.

De gezamenlijke aanpak zal volgens de vier gemeenten het aantal voortijdige schoolverlaters doen afnemen. Het aantal met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt zal toenemen. Een gezamenlijke aanpak is effectiever. Tekenen van mogelijk voortijdig schoolverlaten zijn in een vroeger stadium op te sporen.

De bedoeling is dat de nieuwe samenwerking rond leerplicht formeel ingaat op 1 januari 2009. Naast deze nieuwe samenwerking werken de vier gemeenten sinds 2000 al samen binnen het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters). Het RMC onderneemt acties om jongeren die het onderwijs voortijdig (dreigen) te verlaten, alsnog een ‘startkwalificatie’ (diploma) te laten halen of te plaatsen in een leerwerktraject. Het uiteindelijke doel is een betere kans op de arbeidsmarkt.
Provincie:
Tag(s):