dinsdag, 15. januari 2008 - 22:29

Gemeenten gaan samenwerken rond leerplicht

Regio

De gemeenten De Wolden, Meppel, Westerveld en Hoogeveen gaan vanaf 2009 nauwer samenwerken rond leerplicht. De gezamenlijke aanpak zal volgens de vier gemeenten het aantal voortijdige schoolverlaters doen afnemen.

De vier gemeenten werken sinds 2000 al samen binnen het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters). Doel van de samenwerking is dat het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt zal toenemen. Het RMC onderneemt acties om jongeren die het onderwijs voortijdig (dreigen) te verlaten, alsnog een ‘startkwalificatie’ (diploma) te laten halen of te plaatsen in een leerwerktraject.

De intensivering van de regionale aanpak is volgens de gemeenten een antwoord op uitval of dreigende uitval van scholieren die in de ene gemeente wonen en in de andere naar school gaan. Tekenen van mogelijk voortijdig schoolverlaten zijn in een vroeger stadium op te sporen.

Formeel start de intensievere samenwerking op 1 januari 2009. Dit jaar wordt een onafhankelijke projectleider aangesteld die de regionalisering moet regelen.
Provincie:
Tag(s):