donderdag, 3. april 2008 - 19:18

Gemeenten komen met digitaal kinddossier

Breda

Nog in 2008 gaat de Gemeente Breda € 578.522,- beschikbaar stellen voor de invoering van een Elektronisch Kinddossier in de Jeugdgezondheidszorg. De digitalisering van de papieren dossiers moet op 1 januari 2009 een feit zijn.

In de Jeugdgezondheidszorg zijn de dossiers nog niet gedigitaliseerd. Het gaat om de dossiers van alle kinderen die door de Thuiszorg via de consultatiebureaus en door de GGD via de scholen regelmatig worden onderzocht.

De achttien gemeenten van West-Brabant gaan het Elektronisch Kinddossier gezamenlijk invoeren voor de gehele regio. De GGD is door de gemeenten aangewezen om deze taak op zich te nemen, waarbij ze nauw samenwerkt met de thuiszorgorganisaties die in West-Brabant werkzaam zijn.

Het rijk vergoedt een klein gedeelte van de kosten die met de invoering gemoeid is. De gemeenten in West Brabant, waaronder Breda, nemen het grootste deel van de kosten voor hun rekening. De GGD heeft de kosten van de invoering begroot en heeft voor het jaar 2008 haar begroting moeten wijzigen. Deze begrotingswijziging is ingediend bij de respectievelijke gemeenten. Het college zal de gemeenteraad voorstellen geen bedenkingen te uiten tegen de eerste begrotingswijziging 2008 van de GGD.
Provincie:
Tag(s):