dinsdag, 25. november 2008 - 17:07

Gemeenten krijgen meer vrijheid bij inzameling GFT-afval

Amsterdam

Gemeenten krijgen meer armslag om zelf te bepalen hoe zij het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuin (GFT) afval willen aanpakken. Zij kunnen meer rekening houden met de plaatselijke situatie. Om dit mogelijk te maken is de Wet milieubeheer op het gebied van afvalstoffen gewijzigd. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) dinsdag 25 november bekendgemaakt.

De huidige Wet milieubeheer verplicht gemeenten wekelijks en bij elk perceel huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. GFT-afval moet daarbij gescheiden worden opgehaald. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten hiervan overigens wel afwijken. Zij moeten dit dan melden aan de inspectie van VROM. De wetswijziging verruimt de mogelijkheden om af te wijken.

De wettelijk verankerde inzamelplicht blijft in de gewijzigde Wet milieubeheer bestaan. Naast de bestaande afwijkingsmogelijkheden kunnen gemeenten er voor kiezen alleen bepaalde bestanddelen van het GFT-afval - zoals tuinafval - gescheiden in te zamelen. Verder mogen zij GFT-afval samen met andere afvalstromen, bijvoorbeeld met luiers, inzamelen.

De meldingsplicht aan de VROM-inspectie vervalt, zodat bijvoorbeeld gemeenten die GFT-afval in bepaalde stadsdelen slechts tweewekelijks willen inzamelen of willen stoppen met de GFT-inzameling bij bepaalde flats, dit niet langer verplicht hoeven te melden bij de VROM-inspectie.

Besparing
De wijziging van de wet levert een besparing aan administratieve lasten op voor bedrijven van 1,6 miljoen per jaar.
Provincie:
Tag(s):