vrijdag, 16. mei 2008 - 15:41

Gemeenten krijgen regie over lokale veiligheid

Leeuwarden

Gemeenten krijgen de regie over de veiligheid binnen de gemeentegrenzen. Ze stellen daartoe eens in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vast. Daarin staan de doelen en prioriteiten van het lokale veiligheidsbeleid, wat de gemeente daaraan zal doen en wat de gemeente van andere organisaties en instellingen verwacht.

Op deze manier wordt ook wettelijk vastgelegd dat gemeenten de regie voeren over de lokale veiligheid. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Hirsch Ballin van Justitie heeft ingestemd.

Gemeentebesturen staan dicht bij het publiek, hebben het beste zicht op de lokale veiligheidsproblemen en kennen de behoeften van de bevolking. Maar de gemeentebesturen kunnen niet in hun eentje zorgen voor veiligheid. Daarvoor is samenwerking nodig met onder andere de politie, het openbaar ministerie, omliggende gemeenten, woningbouwcorporaties, het welzijnswerk, scholen, de brandweer en het bedrijfsleven.
Provincie:
Tag(s):