donderdag, 26. juni 2008 - 14:30

Gemeenten kunnen binnenkort gemeentelijke belastingen kwijtschelden

Den Haag

Gemeenten kunnen binnenkort automatisch gemeentelijke belastingen kwijtschelden aan mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen.

Dat liet staatsecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten bij de presentatie van het kerkelijke rapport ‘Armoede in Nederland’. Met deze maatregel wil de staatssecretaris de armoedebestrijding verbeteren en de administratieve lasten verminderen.

Mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Die moeten ze zelf aanvragen. De aanvragen worden jaarlijks ingediend en individueel getoetst door de gemeenten. Staatssecretaris Aboutaleb wil het mogelijk maken dat mensen maar één keer een aanvraag hoeven in te dienen en de jaren daarna, als ze er nog steeds recht op hebben, automatisch kwijtschelding blijven ontvangen. Het is zijn bedoeling dat nog dit jaar te regelen. De maatregel past bij het beleid om méér mensen gebruik te laten maken van inkomenvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen.
Categorie:
Tag(s):