donderdag, 31. januari 2008 - 16:07

Gemeenten schieten tekort bij asbest-verwijdering

Den Haag

Gemeenten die hun sloopvergunning niet op orde hebben, voeren meestal hun asbesttaken ook niet goed uit. Dat blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie, dat minister Cramer van Milieu aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bouwverordeningen zijn niet actueel, sloopformulieren zijn niet aan de nieuwe asbestregelgeving aangepast, vergunningen zijn onvoldoende, asbestcertificaten worden niet gecontroleerd en toezicht ontbreekt.

Sinds het verbod op het produceren, verhandelen en toepassen van asbest zorgt het verwijderen van asbest voor de grootste risico’s op blootstelling aan de gevaarlijke asbestvezels. Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 schrijft voor dat bij gebouwen ouder dan 1994 vóór de sloop eerst een asbestinventarisatie plaatsvindt.

De VROM-Inspectie heeft nu de uitvoering van de gemeentelijke asbesttaken onderzocht bij een selectie van 39 gemeenten die in voorgaande jaren hun sloopvergunningprocedure niet in orde hadden. Uit het onderzoek blijkt dat procedures vaak niet op orde zijn. Vijftien gemeenten hebben geen actuele bouwverordening en in 27 gevallen is het aanvraagformulier voor de sloopvergunning niet actueel. De sloopvergunningen in 22 gemeenten bleken onvoldoende.
Provincie:
Tag(s):