woensdag, 3. december 2008 - 19:06

Gemeenten werken samen bij inkoop

Sittard

De vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gaan samenwerken bij de inkoop van goederen en diensten. De colleges van Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen hebben hierover een akkoord bereikt.

De inkoopkrachten zullen worden gebundeld op gebied van onder andere adviesdiensten, vervoer en transport, telecommunicatie, schoonmaak, abonnementen/literatuur, automatisering (hardware) en energie.

Experts van het Nederlands Inkoop Centrum (NIC) hebben de inkopen van 2006 beoordeeld en geconstateerd dat door samenwerking gemiddeld 8 procent voordeel te behalen is. Dat jaar zou het zijn gegaan om ruim een miljoen euro.

Ook levert regionaal inkopen efficiëntiewinst op, omdat nog maar één inkoper betrokken is bij een dossier, terwijl dat er tot nu toe vier waren en niet elke gemeente steeds ‘het wiel moet uitvinden’.

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is in regionaal verband al samengewerkt bij de inkoop van driehonderd stemhokjes voor de komende Europese verkiezingen. Bij deze aanbesteding viel de kostprijs 47 procent (circa 32.000 euro) lager uit dan geraamd. Ook de Europese aanbesteding voor de WMO Hulpmiddelen wordt regionaal uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):