donderdag, 18. december 2008 - 22:20

Gemeenteraad akkoord met grootste project ooit in Emmen

Emmen

Donderdagavond ging de gemeenteraad van Emmen akkoord met de ambitieuze en duurzame ontwikkeling van het centrumgebied van Emmen. Hiermee kiest Emmen voor een complete metamorfose van het centrum. Dierenpark Emmen kan nu starten met de aanleg van een uniek nieuw park. Dit betekent een belangrijke stimulans voor de economische ontwikkeling van heel Noord-Nederland. Daarmee ligt Emmen geheel in lijn met de SER Noord-Nederland, die onlangs overheden opriep om juist nu te investeren in economische ontwikkeling.

Door dit besluit kan gestart worden met het verplaatsen van het dierenpark naar de westzijde van het centrum. Hier ontwikkelt Dierenpark Emmen een bijzonder, innovatief en duurzaam belevenspark in combinatie met een nieuw gemeentelijk theater als topattractie in Nederland. Als de dieren uit de huidige locatie aan de Hoofdstraat vertrekken, ontstaat daar ruimte voor een ‘mensenpark’ van allure. Om de nieuwe locatie van het dierenpark met het overige deel van het centrum te verbinden, komt er een evenementenplein.

Hiervoor is het noodzakelijk een doorgaande weg deels te ondertunnelen. Zo ontstaat er een nieuw uitnodigend stadshart voor inwoners en bezoekers. Medio november gaven gemeente Emmen, Provincie Drenthe en Dierenpark Emmen al aan samen de schouders onder deze plannen te zetten.

Met deze ontwikkelingen wordt de werkgelegenheid van heel Zuidoost-Drenthe sterk gestimuleerd. Het project zorgt de komende tijd voor een groei in werkgelegenheid. Bij Dierenpark Emmen verwacht men een stijging van 320 naar 550 medewerkers. Ook de bouw en aanleg van het hele project zorgt naar schatting voor 1000 banen in de komende jaren. Het omvangrijke project Centrumontwikkeling dierenpark-theater is niet de enige investering in de lokale en regionale economie. Onlangs is bekend gemaakt, dat ook het project Herontwikkeling Olieveld Schoonebeek van de NAM zal leiden tot een tijdelijke groei van de regionale werkgelegenheid met eveneens ca. 1000 banen.

De totale kosten van het centrumproject, inclusief de investering van Dierenpark Emmen, bedragen € 468 miljoen. Het aandeel van de gemeente is € 80 miljoen. De Provincie Drenthe investeert de komende jaren € 70 miljoen, waarvan een deel komt uit het Regionaal Specifiek Pakket, de voormalige Zuiderzeelijngelden. Daarnaast zijn er ook andere partners die investeren. Bovendien zetten provincie en gemeenten zich in voor het verkrijgen van aanvullende financiering via rijksmiddelen en Europese fondsen.

In 2010 wordt gestart met de werkzaamheden. Verplaatsing van het dierenpark is in 2013 voorzien. Dan is ook het nieuwe plein klaar en wordt het theaterdoek opgehaald voor de eerste voorstelling in het nieuwe theater.
Provincie:
Tag(s):