dinsdag, 18. november 2008 - 23:08

Gemeenteraad Maastricht voor spreidingsbeleid coffeeshops

Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft zich tijdens de raadsvergadering van 18 november opnieuw unaniem uitgesproken voor het vasthouden aan het voorgenomen spreidingsbeleid van de coffeeshops in haar gemeente. Dit betekent dat de gemeente - parallel aan de dialoog - de voorbereidingen voor de drie definitieve CoffeeCorners, op locaties die beter bereikbaar en controleerbaar zijn, doorzet. Vooralsnog binnen haar eigen gemeentegrenzen.

Burgemeester Leers voelt zich gesterkt door dit krachtige signaal in de verdere gesprekken landelijk, waaronder tijdens de VNG ’wiettop’ vrijdag 21 november in Almere, en de gesprekken met de regio.

De gemeenteraad sluit aan bij de constatering van de hoogleraren Cyrill Fijnaut (Universiteit Tilburg) en Bryce De Ruyver (Universiteit Gent) dat wat in 30 jaar is gegroeid niet in een klap kan worden veranderd en dat het gedoogbeleid in haar voegen kraakt.

De gemeenteraad wil vooral praktisch denken en beseft dat een Euregionale oplossing in kleine stapjes tot stand moet worden gebracht. Ook de nationale overheid zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen. In de tussentijd zal in redelijkheid én in gezamenlijkheid overleg gezocht worden naar maatregelen om de overlast te verminderen. Het verplaatsen van een aantal coffeeshops naar de randen van de stad Maastricht is hier één van. Het op maat maken van de coffeeshops in de binnenstad, als mede het verder werken aan handhavingarrangementen en de versterking van de Euregionale samenwerking vormen andere componenten.
Provincie:
Tag(s):