donderdag, 20. maart 2008 - 10:06

Gemeenteraad Sneek wil geen belastingverhoging

Sneek

Een meerderheid van de gemeenteraad van Sneek heeft dinsdagavond 18 maart tijdens de bespreking van de voorjaarsnota aangegeven geen belastingverhogingen te willen om ruimte te creëren op de begroting. Uit de voorjaarsnota blijkt dat er een structureel tekort van ruim 500.000 euro op de begroting is.

De gemeenteraad deed kaderstellende (richtinggevende) uitspraken voor het opstellen van de voorjaarsnota die in mei definitief wordt behandeld. De voorjaarsnota geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente en geldt als basis voor de begroting van het volgende jaar en de meerjarenraming voor de daaropvolgende drie jaren.

De raad wil 500.000 euro beschikbaar stellen voor investeringen in de industriehavens op bedrijventerrein Houkesloot. De laad- en loskades moeten een upgrade krijgen en worden uitgebreid. Bovendien moeten de havens op diepte gehouden worden. Een bedrag 750.000 euro zou volgens de raad moeten gaan naar achterstallig wegenonderhoud. Eenzelfde bedrag wil de raad uitgeven aan achterstalling onderhoud aan oevervoorzieningen. Ook wil de raad 150.000 euro bestemmen voor het in goede banen leiden van de ophanden zijnde fusie van een aantal gemeenten in de Zuidwesthoek. Een bedrag van 100.000 euro zou moeten gaan om de uitvoering van het convenant ‘wonen boven winkels’ verder vorm te geven.
Provincie:
Tag(s):