vrijdag, 5. december 2008 - 9:34

Gemeenteraad wil meer tijd voor inspraak Ring Utrecht

Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad wil de termijn voor de inspraak over de startnotitie Ring Utrecht met twee weken verlengd zien. Een brief met die strekking is op initiatief van GroenLinks aan het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) en de betrokken ministers verstuurd. GroenLinks vroeg het college tijdens de raadsvergadering van 4 december in een raadsbreed ondertekende actuele motie het standpunt van de raad over de inspraakperiode in het overleg van het UVVB uit te dragen. De motie werd door het college overgenomen.

Gezien de complexiteit van het project, het laat beschikbaar komen van de noodzakelijke informatie en de vakantieperiode tijdens de inspraakperiode verzoekt de raad het UVVB om inspraak mogelijk te maken tot 30 januari 2009.

De Startnotitie Ring Utrecht maakt een belangrijk onderdeel uit van de Pakketstudies. In deze studies staan de maatregelen voor een betere bereikbaarheid van de Ring rondom Utrecht (binnen de driehoek A1, A27 en A28). De Pakketstudies zijn onderdeel van een regionale samenwerking, het UVVB. De raad meent dat de maatregelen die kunnen voortkomen uit deze startnotitie een grote impact hebben op de stad Utrecht, haar bewoners en het Utrechtse bedrijfsleven. Ook voor de regio en zelfs voor het hele land zijn de maatregelen van belang.

In de door alle fracties ondertekende brief die woensdag 3 december naar het UVVB en de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is verstuurd, pleit de raad ervoor de inspraakperiode voor de Startnotitie Ring Utrecht te verlengen tot 30 januari 2009. De inspraakperiode loopt nu van 5 december 2008 tot 16 januari 2009.
Provincie:
Tag(s):