zaterdag, 27. september 2008 - 11:19

Gemeenteraad wil openbaar onderwijs verzelfstandigen

Groningen

De gemeenteraad wil het openbaar onderwijs in de stad verzelfstandigen. De raad besloot tot de oprichting van een stichting die de scholen voor primair en voortgezet openbaar onderwijs per 1 januari 2010 gaat beheren.

Momenteel vervult het gemeentebestuur de rol van schoolbestuur voor het openbaar onderwijs. De laatste jaren gaan steeds meer gemeenten over tot verzelfstandiging van dit onderwijs, meestal door de scholen onder te brengen in een stichting. De scholen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele en zelfstandige organisaties die goed in staat zijn zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het onderwijs en, in samenspraak met partners, aan hun maatschappelijke opdracht.

Het stadsbestuur houdt wel een belangrijke rol als toezichthouder op het onderwijs. Ook blijft de raad op hoofdlijnen richting geven aan het openbaar onderwijs. Bijvoorbeeld voor de identiteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs zelf en de aansluiting met het jeugdbeleid.
Provincie:
Tag(s):