zaterdag, 29. november 2008 - 18:16

Gennep krijgt half miljoen euro voor centrumplan

Gennep

De Provincie Limburg heeft de gemeente Gennep een subsidie van € 481.000,- toegekend voor realisatie van het plan Centrum Centraal. Dit plan maakt deel uit van een brede structuurvisie ‘Kansen voor Gennep’.

Het plan voorziet in een aantal ontwikkelingen rondom het knooppunt tussen de historische kern en het nieuwe gedeelte. Concreet gaat het om het slopen van een winkelpand en een muziekschool. Deze worden vervangen door een supermarkt met daarboven circa 68 woningen. De openbare ruimte krijgt een impuls, onder meer door het opnieuw realiseren van een (gedeeltelijke) grachtenstructuur. Naast deze ontwikkeling voorziet het plan in een ‘slim gesitueerde’ parkeervoorziening, het versterken van diverse sociaal maatschappelijke functies en het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Provincie:
Tag(s):