woensdag, 30. juli 2008 - 13:11

'Genoeg brandkranen bij scholencomplex Kortvoort'

Amsterdam

Naar aanleiding van de brand afgelopen donderdag 17 juli 2008 in de noodlokalen van de basisscholen ‘Onze Wereld’ en ‘De Blauwe Lijn’ aan de Kortvoort zijn vragen gesteld over de aanwezigheid en werking van de brandkranen in de wijk bij het scholencomplex. Waternet en Brandweer Amsterdam-Amstelland hebben daaropvolgend een onderzoek ingesteld.

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende brandkranen aanwezig waren. Ook met de waterdruk bleek niets aan de hand te zijn. Het duurde geruime tijd voordat de brandweer startte met blussen. De reden hiervoor is de beslissing om de brand van buitenaf te blussen in plaats van binnenuit.

Verloop inzet brandweer
Bij aankomst om 20:10 uur trof de brandweer een houten gebouw aan dat aan alle kanten was afgesloten door rolluiken. Uit een korte verkenning in het pand bleek dat sprake was van hevige rookontwikkeling.

Door de rolluiken kon de brandweer niet bepalen waar de brand was ontstaan en in hoeverre deze was uitgebreid. Van binnenuit blussen is dan gevaarlijk en niet verantwoord. De brandweer heeft daarom besloten de brand van buitenaf te blussen.

Bij bestrijding van brand buitenaf zijn grote hoeveelheden water nodig. De brandweer blust dan niet met water uit brandkranen, maar uit open water zoals een sloot of gracht. Hiervoor is een zogenaamd ‘groot watertransport’, nodig. Het duurt minimaal 30 minuten voordat dit is opgebouwd. Ook kan de brandweer bij bestrijding van brand buitenaf pas beginnen met blussen als het vuur het pand uitslaat. Dit was rond 22:00 uur.

Brandkranen
In Amsterdam zijn circa 16.000 brandkranen. De brandweer zoekt bij brand altijd brandkranen in de omgeving, ongeacht de blusstrategie die wordt gekozen. Er zijn twee soorten brandkranen namelijk ondergrondse en bovengrondse. Bij het zoeken naar de brandkranen is de brandweer tegen de volgende problemen aangelopen.

Bovengrondse brandkraan
Deze steekt boven de grond uit en is goed te zien. Om hier water uit te krijgen moet eerst een afsluiter worden opengedraaid. Deze afsluiter zit in een straatpot dichtbij de brandkraan.

Bij één brandkraan was door Waternet de straatpot verplaatst en is een afsluitdeksel gebruikt dat niet bekend was bij de brandweer. De brandweer heeft deze kraan niet kunnen gebruiken. Waternet is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van de brandkranen. Het korps is inmiddels op de hoogte gebracht van deze afwijkend geplaatste straatpotten en bijbehorende afsluitdeksels.

Ondergrondse brandkraan
Deze ligt gelijk met de grond en is daardoor moeilijker te vinden. De plaatsbepaling wordt aangegeven met een brandkraanbordje die op de dichtstbijzijnde gevel is gemonteerd. Deze brandkraan zit in een straatpot met de afsluiter.

Daarnaast staan op een kaart de panden met huisnummers waarop brandkraanbordjes zijn bevestigd. Zowel het huisnummer als het brandkraanbordje waren bij één van de brandkranen niet aanwezig. Ook deze brandkraan heeft de brandweer niet gevonden. Voor het brandkraanbordje is de brandweer verantwoordelijk.

De brandweer controleert brandkranen en brandkraanbordjes regelmatig. Gezien het grote aantal brandkranen in de stad is het in een dynamische stad als Amsterdam onmogelijk om alle brandkranen en brandkraanbordjes zo vaak te controleren dat voorkomen kan worden dat er eens een brandkraanbordje ontbreekt. De ervaring leert dat het sporadisch voorkomt dat er een brandkraanbordje of huisnummer verdwijnt.

Deze zoektocht naar de brandkranen heeft geen invloed gehad op het verloop van het blussen omdat gekozen was om de brand gecontroleerd te laten uitbranden en van buitenaf te blussen.
Provincie:
Tag(s):