vrijdag, 18. januari 2008 - 16:49

Gerechtshof Leeuwarden geeft Assen gelijk

Assen

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de gemeente Assen in het gelijk gesteld in twee procedures met betrekking tot de aanbesteding van baggerwerkzaamheden.

Aannemer de Vries& van de Wiel spande een procedure aan tegen de gemeente omdat het bedrijf meende dat het ten onrechte het baggeren van stedelijke watergangen en de oeverinrichting van het Havenkanaal was onthouden.

In een eerdere zaak uit 2005 ging het om het baggeren van de Nieuwe vijver en de Pelikaanvijver. De gemeente heeft destijds de overeenkomst met het betreffende aannemersbedrijf Gebr. van der Lee ontbonden. De rechter in Assen had in eerste instantie de vorderingen van beide bedrijven ook afgewezen.

Aannemersbedrijf de Vries & van de Wiel meende dat de klus voor het baggeren en het inrichten van de oevers van het Havenkanaal ten onrechte aan een ander bedrijf was gegund omdat zij zelf voor de laagste prijs had ingeschreven. Zij schakelde de voorzieningenrechter uit Assen in, die oordeelde dat de inschrijving van de Vries & van de Wiel ongeldig was door inzet van een verboden baggermethode met de schuifboot. De gemeente had de schuifmethode verboden omdat die slecht is voor het milieu. Het gerechtshof vindt dat de gemeente op juiste gronden heeft gehandeld en heeft deze week het vonnis van de rechtbank Assen overgenomen en bekrachtigd. De baggerwerkzaamheden zijn inmiddels – zij het met enige vertraging – volop gestart en worden naar verwachting in maart 2008 afgerond. De oeverwerkzaamheden aan het Havenkanaal zullen naar verwachting in het najaar van 2008 worden opgeleverd.

Bij het baggeren van de Nieuwe vijver en de Pelikaan vijver in 2005 gebruikte aannemersbedrijf Gebr. van der Lee de baggermethode met de schuifkraan in het water, terwijl de gemeente had voorgeschreven dat alleen vanaf een ponton of vanaf de kant kon worden gebaggerd. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opvolger bij de aanbesteding het werk afgemaakt. Via arbitrage claimde Gebr. van der Lee schade te hebben geleden. Die claim werd zowel door de rechter in Assen als in hoger beroep afgewezen.
Provincie:
Tag(s):