zaterdag, 19. april 2008 - 10:04

Gevangenisstraf van vier jaar voor mensenhandel

Utrecht

Een 23-jarige inwoner van Veenendaal die zich schuldig heeft gemaakt aan loverboy-praktijken is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensenhandel. De rechtbank acht de man schuldig aan het in de prostitutie brengen en houden van twee vrouwen, waarvan er één minderjarig was.

De rechtbank noemde mensenhandel een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting. ,,De lichamelijke en geestelijke integriteit van mensen wordt totaal ondergeschikt gemaakt aan het geldelijk gewin. De rechtbank is dan ook van oordeel dat deze als "loverboy" praktijk bekend staande vorm van mensenhandel alleen al uit het oogpunt van generale preventie fors bestraft moet worden.''

Omdat de man werd vrijgesproken van verkrachting, en van mensenhandel met een ander slachtoffer kreeg hij wel een lagere straf opgelegd dan de acht jaar die de officier van justitie had geëist.

Twee medeverdachten werden vrijgesproken van mensenhandel.
Provincie:
Tag(s):