woensdag, 5. maart 2008 - 15:15

Gevonden botresten Dordrecht bekend

Dordrecht

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is gebleken dat op 16 januari gevonden botresten al langere tijd begraven zijn. De resten werden gevonden door medewerkers van de gemeente Dordrecht op de binnenplaats van de Statenschool aan de Hofstraat.

Het deskundigenrapport van het NFI meldt dat gezien de context en "Gelet op de vergaande ontkalking van de resten het hoogstwaarschijnlijker is dat de skeletelementen langer dan 100 jaar in de Nederlandse bodem begraven zijn geweest, dan dat deze periode korter is geweest". Het NFI is momenteel nog bezig met een biochemisch onderzoek naar de resten om de ouderdom nader te bepalen.

Volgens het NFI is het zeker dat de botresten een menselijk herkomst hebben. Ze behoorden tot zes individuen: twee personen van 15 jaar of ouder, een vermoedelijk tussen de 40 en 48 jaar oude man, een vermoedelijk tussen de 48 en 55 jaar oude man, een vermoedelijk tussen de 23 en 40 jaar oude vrouw en een kind dat zijn/haar eerste verjaardag niet heeft gehaald.

Het is niet bekend geworden hoe de resten op de bewuste vindplaats terecht zijn gekomen. Het is niet uit te sluiten dat de resten eerder elders begraven waren en in het verleden op een later tijdstip zijn herbegraven.
De Politie Zuid-Holland-Zuid heeft op grond van het rapport besloten het onderzoek af te sluiten. Zij gaat niet uit van een misdrijf.
Provincie:
Tag(s):